Selamat Datang ke Baka Aircademy

Baka Aircademy ditubuhkan pada akhir tahun 2010. Ianya adalah sebahagian daripada Kumpulan Syarikat BAKA yang mempunyai pengalaman lebih dari 25 tahun dalam industri Pendidikan dan Latihan.

 
 
Membina Potensi
Di BAKA AIRCADEMY, kami berusaha untuk membuka dan mengembangkan potensi pelajar kami menjadi calon pekerja yang dicari dengan melengkapkan mereka dengan set kemahiran insaniah yang diperlukan serta pengetahuan pekerjaan. Kakitangan dan fasilitator kami yang berdedikasi telah menyesuaikan program dalam menyediakan pengetahuan, pengalaman sekunder dan kemahiran yang relevan dalam bidang Layanan Pelanggan, Pelancongan, Perhotelan dan Komunikasi Korporat.


Misi
Membangun potensi calon yang ingin mencapai kerjaya dalam bidang Perkhidmatan Pelanggan dan Komunikasi Korporat di industri Pelancongan, Penerbangan dan Perhotelan dengan kemahiran insaniah, kemampuan dan pengetahuan kerja, bersedia untuk menjadi para tenaga pekerja.

Visi
Menjadi penyumbang utama tenaga pekerja yang bersiap-sedia dalam bidang Perkhidmatan Pelanggan dan Komunikasi Korporat di industri Pelancongan, Penerbangan dan Perhotelan tempatan dan antarabangsa.

Penaung Kami

Prof. Emeritus Datin Dr Rahmah binti Bujang

(MA,PHD- UK, Hull)
(PROFESOR di University Malaya selama 16 tahun dari 1994 sehingga 2009)


 • Pengasas bersama Kumpulan BAKA - Ditubuhkan bersama arwah suaminya iaitu Dato’ Azman Wan Chik yang memulakan program BAKA.

 • Professor di University Malaya dari tahun 1994 sehingga 2009, bertugas di Akademi Pengajian Melayu. Memulakan kerjaya sebagai staf akademik UM sejak tahun 1969 – dimulai sebagai Tutor, Pensyarah, Profesor Madya (1984), and Profesor (1994). Memegang jawatan sebagai Felo Penyelidik Kanan sejak Mac 2009.

 • Pengalaman Hidup Beliau:
  Pengarah Pusat Kebudayaan, University Malaya selama 3 tahun (1996 sehingga 1999)
  Ketua Jabatan Kesenian Melayu Akademi Pengajian Melayu selama 12 tahun dari 1995 sehingga 2006 (Jawatan yang dipegangnya oleh beliau serentak dengan jawatan Pengarah Pusat Kebudayaan).
  Penilai Dalaman dan Luar untuk tesis PHD dan Sarjana university tempatan.
  Penilai status akademik untuk institusi pengajian tinggi untuk Lembaga Akreditasi Negara (LAN) yang kemudian dinamakan Malaysian Qualification Agency (MQA).
  Merancang dan memulakan program akademik Pusat Kebudayaan, University Malaya, dalam pembelajaran dan pengajaran Seni Persembahan (pengambilan pertama pada 1997). Beliau juga merancang dan memulakan Jabatan Kesenian Melayu, Akademi Pengajian Melayu, University Malaya (1995).
  Berkhidmat sebagai ahli panel untuk produksi teater peringkat negeri dan kebangsaan dan pertandingan menulis drama semasa festival seni sebagai Ketua Panel pada tahun 1990-an dibawah naungan Kementerian Kebudayaan dan Kesenian.
  Berkhidmat sebagai panel dan ketua dalam Jawatankuasa terminology Drama / Teater dan Seni untuk Dewan Bahasa dan Pustaka sejak 1980-an.
  Berkhidmat sebagai Pengerusi / Presiden Persatuan Teater Malaysia (TEMA) pada tahun 1980-an dan 1990-an. Sehingga kini sebagai salah seorang penasihat.
  Presiden Women for World Peace Association Malaysia (WFWP) – memegang jawatan tersebut sejak 1990-an sehingga 2015.
Beliau telah menulis banyak buku akademik dan karya sastera kreatif drama, mengarah persembahan dan adalah penerima Anugerah Sastera Perdana untuk Drama (1998/99).