Pengetahuan dan kemahiran teras sangat penting dalam proses persiapan mencari pekerjaan. Tidak dapat dinafikan bahawa majikan memberi perhatian lebih kepada calon dengan kemahiran insaniah yang luar biasa terutama dalam industri yang melibatkan tahap hubungan pelanggan yang tinggi.

Dengan mengambil kira pilihan majikan, kami di BAKA AIRCADEMY percaya bahawa persiapan adalah kunci untuk menjadi calon pekerja yang lebih baik. Kepakaran kami di BAKA AIRCADEMY semenjak kami bermula operasi pada tahun 2010 menawarkan program latihan khas untuk anda yang mempunyai keinginan untuk bersaing dalam bidang Perkhidmatan Pelanggan, Pelancongan, industri Penerbangan Perhotelan dan Komunikasi Korporat.

Program kami memberikan peserta pengetahuan dan kemahiran yang kuat untuk bukan sahaja mendapatkan kedudukan yang diinginkan tetapi juga untuk berjaya dalam pekerjaan.

 

Program Sijil Perkhidmatan Pelanggan Krew Cabin dan Syarikat Penerbangan

Program ini adalah program 2 dalam 1 yang merangkumi program Perkhidmatan Pelanggan Bahasa Inggeris untuk Penerbangan serta membangunkan kemahiran komunikasi Bahasa Inggeris yang lebih baik. Subjek / topik yang diliputi dalam program ini adalah:

Tatahias diri
Sejarah Penerbangan
Kerjaya sebagai Krew Penerbangan dan Pegawai Perkhidmatan Pelanggan
Kemahiran Komunikasi
Teknik dan Panduan Temuduga dan lain-lain
 

Program Perkhidmatan Pelanggan Bahasa Inggeris untuk Syarikat Penerbangan

Termasuk sekali ujian TOEIC (Test Of English For International Communication / Ujian Bahasa Inggeris untuk Komunikasi Antarabangsa)

Program Bahasa Inggeris ini mendedahkan pelajar kepada perbendaharaan kata dan bahasa Inggeris yang sesuai yang sering digunakan dalam Industri Penerbangan dan dunia perniagaan juga. Penekanan juga diberikan kepada peningkatan kemahiran mendengar dan bertutur melalui rakaman, perbincangan dan persembahan. Program ini juga mempersiapkan para pelajar untuk menduduki Ujian Bahasa Inggeris untuk Komunikasi Antarabangsa (TOEIC) bagi memenuhi tahap Bahasa Inggeris yang diperlukan untuk industri Penerbangan dan Perkhidmatan Pelanggan, Pelancongan, Perhotelan dan Komunikasi Korporat.

 

Program Khidmat Pelanggan dan Komunikasi

Program ini adalah program 2 dalam 1 yang merangkumi kursus persediaan Bahasa Inggeris untuk ujian TOEIC (Test of English for International Communication / Ujian Bahasa Inggeris untuk Komunikasi Antarabangsa).